Entech  

รหัส : ND
ชื่อ :Natural Design ND

ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT
ชื่อ :ถังดักไขมัน ชนิดใต้ดิน PT-15 KU
ขนาด (ลิตร)15,20,30,60,140
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT-K
ชื่อ :ถังดักไขมัน ชนิดวางใต้ซิงค์หรือบนดิน PT-15K
ขนาด (ลิตร) 15,20,30,60,140
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : ET - AP
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ลิตร) 2000,2500,4000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : ET- CP
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาส
ขนาด (ลิตร) 500,1000, 1500,2000,2500, 3000,4000,5000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : CP-T
ชื่อ :ถังบำบัดรวมชนิดไร้อากาศ CP-600T
ขนาด (ลิตร) 600,800, 1000,1200,1600 ,1800,2200,3200
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : ET-T
ชื่อ :ถังบำบัดรวมชนิดไร้อากาศ
ขนาด (ลิตร) 1000,1600,2200, 3200,4000,5000, 6000,7500,9000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT - T
ชื่อ :ถังบำบัดน้ำเสีย PT - T
ขนาด (ลิตร) 600,800, 1000,1200,1600 ,1800,2000,300
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT-UG
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน รุ่น PE Food Grade
ขนาด (ลิตร) 600,800, 1000,1200,1600 ,1800,2000,3000, 3500,4000,5000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : NS
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน รุ่น PE Food Grade
ขนาด (ลิตร) 550,700,1100, 1500,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PT - CDW G
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน รุ่น PE Food Grade
ขนาด (ลิตร) 700,1100,1500
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : NS-G
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน รุ่น PE Food Grade
ขนาด (ลิตร) 700,1100,1500,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : ennano
ชื่อ :entech nano
ถังบำบัดน้ำเสีย รุ่นentech nano
ราคา 19,700   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน