DOS  

รหัส : SU
ชื่อ :ถังบำบัดน้ำเสีย Sure Compact
รุ่น (ลิตร) 600,800, 1200,1000, 1600,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : SC
ชื่อ :ถังบำบัดน้ำเสีย Sure Compact
รุ่น(ลิตร) 600,800,1000, 1200,1600,2000, 3000,4000,5000,6000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DC
ชื่อ :Dos Compact (DC)
รุ่น (ลิตร) 600,800,1000, 1200,1600,2000, 3000,4000,5000,6000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DGT
ชื่อ :ถังดักไขมัน DGT
รุ่น (ลิตร) 5P(S), 10P, 50P, 120P, 260P, 10P
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : HRC
ชื่อ :Hero Compact HRC
รุ่น (ลิตร) 1000,1200, 1600,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DGT
ชื่อ :ถังดักไขมัน DGT
รุ่น (ลิตร) 15,40,50,90, 140,40,50,90,140
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DGT/U
ชื่อ :ถังดักไขมัน DGT/U
รุ่น (ลิตร) 15,40,50,90, 140,40,50,90,140
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GTK15/F40
ชื่อ :ถังดักไขมัน G-TEK
รุ่น (ลิตร) 15,40
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DUT EX
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS Extra DUT EX
รุ่น (ลิตร) 600,800,1000, 1200,1600,2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : DUT GD
ชื่อ :ถังเก็บน้ำใต้ดิน DOS Gold
รุ่น (ลิตร)600,800,1000, 1200,1600,2000,3000, 4000,5000,6000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : MC 900
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน
รุ่น (ลิตร) 900
ราคา 21,300   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PRD
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน Paradise
- รุ่น (ลิตร) 1000
ราคา 16,200   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : NTR
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน Natura
รุ่น (ลิตร) 700 1000 1500 2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : PSN
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน Paradise Silver Nano Titanium
รุ่น (ลิตร) 1000
ราคา 18,900   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : NSN
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน NSN
รุ่น (ลิตร) 700 1000 1500 2000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : MKL
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน MKL
.รุ่น (ลิตร) 1000
ราคา 20,900   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468

รหัส : GDT/GST
ชื่อ :ถังเก็บน้ำบนดิน GDT/GST
รุ่น (ลิตร) 1000
ราคา 0   บาท
ราคาพิเศษ โทรสอบถาม
โทร. 085-2236468
Page      | 1 |     

ราคาพิเศษสุดสำหรับผู้รับเหมา โทร. 085 - 2236468 

รับติดตั้งถังน้ำ ถุงบำบัด โดยทีมงานมืออาชีพ โทร. 085 - 2236468 

สินค้าทุกชิ้นมีใบรับประกันจากโรงงาน